23 thg 11, 2010

Thấy gì qua chất vấn quốc hội?

Hôm nay tôi phải gián đoạn giờ làm việc để nghe chấn vấn quốc hội trực tiếp. Quả thật rất thu vị nhưng khi nghe xong lại thấy một nỗi buồn sâu thẳm.

Nội dung trả lời chấn vấn với chất lượng khá thấp, thiếu thuyết phục. Đặc biệt ông đương kim BT BTC và Cựu BTC. Chưa một đồng chí nào thật sự nhận trách nhiệm về mình, sai rành rành ra đấy mà chối quanh chối co. Chất lượng câu hỏi của nhiều ĐB cũng rất thấp, hỏi những cái thiếu trọng tâm. Thiếu đi sự tranh luận để tìm ra giải pháp. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét