6 thg 12, 2010

Nguyên Chủ tịch Quốc hội bàn về phương thức cầm quyền của Đảng

Nguyên Chủ tịch Quốc hội bàn về phương thức cầm quyền của Đảng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét