21 thg 12, 2010

Đường sắt cao tốc - câu chuyện của những kẻ ngũ mơ

Khi đọc bài  Năm 2030, dự kiến hoàn thành đường sắt cao tốc

Được đăng tải trên VEF tôi không khỏi giật mình về tính mơ hồ của dự án. Đây là câu chuyện tốn rất nhiều giấy mức của báo chí một lần nữa được gợi lại.


Nhìn vào con số dự kiến kinh phí đầu tư cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam là khoảng 53 tỉ USD, trong khi nhu cầu vốn của ngành đường sắt tới năm 2020 là khoảng 85 tỉ USD. Tôi tự hỏi không biết tiền đâu để đầu tư.

Trong 10 năm nữa mà cần 1 số vốn là 85 tỷ thì không biết đào đâu ra số tiền đó.http://vef.vn/2010-12-17-nam-2030-du-kien-hoan-thanh-duong-sat-cao-toc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét