22 thg 12, 2011

Nguyễn phú Trọng: "giáo dục nhân dân hai nước"

Trong tờ báo nhân dân: Đúng như những gì báo này viết thì không còn gì để nói với đồng chí Bí Thư nữa.

Dù có ngu xuẩn đến đầu cũng không thể dùng từ "giáo dục nhân dân" đường đường 1 tổng bí thư ko biết điều này sao?


http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/t-ng-bi-th-nguy-n-phu-tr-ng-ch-t-ch-n-c-tr-ng-t-n-sang-ch-t-ch-qh-nguy-n-sinh-hung-ti-p-ng-chi-t-p-c-n-binh-y-vien-th-ng-v-b-chinh-tr-pho-ch-t-ch-n-c-chnd-trung-hoa-1.326600

1 nhận xét:

  1. Để tìm hiểu từ "giáo dục nhân dân" một phát minh của đồng chí Bí thư thử vào google tìm từ khóa trên thì chỉ có Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân dùng mà thôi.

    Thật là khâm phục trí tuệ của bác Trọng

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/26751/Phai-giao-duc-nhan-dan-y-thuc-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho.html

    Trả lờiXóa